ro en

Consultanta

Activitatea noastra de consultanta acopera toate domeniile privind constructiile civile, industriale agricole si hidrotehnice inclusiv sisteme de incalzire/racire care folosesc energie regenerabila pentru acestea
Servicii oferite:
- Studii de prefezabilitate/fezabilitate;...
Activitatea noastra de consultanta acopera toate domeniile privind constructiile civile, industriale agricole si hidrotehnice inclusiv sisteme de incalzire/racire care folosesc energie regenerabila pentru acestea
Servicii oferite:
- Studii de prefezabilitate/fezabilitate;
- Foraje de test si probe de teren;
- Studii si teste de conductivitate termica a formatiunilor geologice pentru aplicatii geotermale;
- Monitorizarea sistemelor geotermale.
- Consultanta pentru accesarea de Fonduri nerambursabile pentru proiecte cu energie regenerabila;

Proiectare

- Proiectarea de sisteme geotermale sol-apa sau Apa-Apa;
- Optimizarea sistemelor geotermale prin implementarea simularilor numerice hidraulice si termice;
- Pregătirea documentelor de licitaţie, de evaluare a ofertei, de achiziţii, de audit;
- Constructii civile, industriale, agricole si Hidrotehnice finantare din fonduri europene nerambursabile;
- Asistenta tehnica pe durata executiei proiectului;
- Proiectarea de sisteme geotermale sol-apa sau Apa-Apa;
- Optimizarea sistemelor geotermale prin implementarea simularilor numerice hidraulice si termice;
- Pregătirea documentelor de licitaţie, de evaluare a ofertei, de achiziţii, de audit;
- Constructii civile, industriale, agricole si Hidrotehnice finantare din fonduri europene nerambursabile;
- Asistenta tehnica pe durata executiei proiectului;

Audit energetic

Identificare a solutiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetica a cladirilor existente si a instalatiilor termice aferente acestora.

Etape de lucru:
1. Evaluarea consumurilor cladirii în conditii normale de exploatare pe baza caracteristicilor reale (analiza);
2. Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice;
3. Raportul de audit energetic.
Identificare a solutiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetica a cladirilor existente si a instalatiilor termice aferente acestora.

Etape de lucru:
1. Evaluarea consumurilor cladirii în conditii normale de exploatare pe baza caracteristicilor reale (analiza);
2. Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice;
3. Raportul de audit energetic.

Parteneriat pentru energie regenerabila

Pentru proiectele care folosesc energie regenerabila va punem la dispozitie experienta noastra, oferindu-va un proiect la cheie, incluzand atat solutia tehnica, cat si servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a analizei cost-beneficiu si a documentatiei pentru solicitarea finantarii nerambursabile.
Pentru proiectele care folosesc energie regenerabila va punem la dispozitie experienta noastra, oferindu-va un proiect la cheie, incluzand atat solutia tehnica, cat si servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a analizei cost-beneficiu si a documentatiei pentru solicitarea finantarii nerambursabile.