ro en

Aspecte economice

Instalarea unui sistem geotermal costă mai mult decât cea a unui sistem convenţional HVAC, dar costurile sunt amorsate prin economisirea costurilor anuale pentru energie.
Costurile scăzute de întreţinere şi înlocuirea combustibilului scump necesar sistemelor convenţionale cu ...
Instalarea unui sistem geotermal costă mai mult decât cea a unui sistem convenţional HVAC, dar costurile sunt amorsate prin economisirea costurilor anuale pentru energie.
Costurile scăzute de întreţinere şi înlocuirea combustibilului scump necesar sistemelor convenţionale cu încălzirea naturală, gratuită provenită din sol sau pânza freatică, împreună cu o durată de viaţă mai mare a echipamentului, conferă sistemelor geotermale cheltuieli mai mici pe termen îndelungat faţă de opţiunile convenţionale. Costurile iniţiale pentru un sistem geotermal nu sunt neapărat mai mari decât cele pentru un sistem convenţional HVAC deoarece costurile legate de aparatul frigorific, boilere şi turnurile de răcire, care fac parte dintr-un sistem, sunt eliminate la alegerea acestui tip de incalzire/racire.
Costurile asociate câmpului geotermal la pământ şi componentelor pompei de căldură ar trebui comparate cu costurile legate de componentele sistemelor alternative HVAC.

Economie de spaţiu şi bani

Un sistem geotermal poate fi complet electrificat, variantă care exclude nevoia de racorduri multiple, rezervoare de combustibil, etc.
Sistemul necesită mai puţin loc pentru spaţiul alocat dispozitivelor mecanice decât sistemele de încălzire şi răcire conventionale, ceea ce î...
Un sistem geotermal poate fi complet electrificat, variantă care exclude nevoia de racorduri multiple, rezervoare de combustibil, etc.
Sistemul necesită mai puţin loc pentru spaţiul alocat dispozitivelor mecanice decât sistemele de încălzire şi răcire conventionale, ceea ce înseamnă că rămâne mai mult spaţiu în zonele locuite/închiriate şi o înălţime redusă între podea şi tavan. Acesta are mai puţin echipament exterior, ceea ce înseamnă costuri mai mici legate de siguranţă şi întreţinere. Din moment ce nu există echipament extern pe acoperiş, sunt mai puţine infiltrări, mai puţin spaţiu de întreţinut şi mai un aspect arhitectural mai limitat şi nu va mai fi nevoie să se protejeze echipamentul de acte de vandalism.
Zgomotul exterior este redus semnificativ, iar estetica respectivei clădiri este excelentă. Sistemele geotermale au şi o durată de viaţă mai mare, schimbătorul de căldură subteran având o durată de viaţă de peste 30 de ani iar pompele de căldură de regulă 20 de ani.

Flexibilitate

Un sistem geotermal descentralizat prezintă o flexibilitate încorporată care permite pompelor de căldură să fie instalate doar atunci când locuinţa respectivă urmează să fie locuită de proprietar sau chiriaş. Chiriaşii pot reglasingurii nivelul de confort, iar reglajul termos...
Un sistem geotermal descentralizat prezintă o flexibilitate încorporată care permite pompelor de căldură să fie instalate doar atunci când locuinţa respectivă urmează să fie locuită de proprietar sau chiriaş. Chiriaşii pot reglasingurii nivelul de confort, iar reglajul termostatic este foarte simplu de utilizat. Pompa de căldură poate fi instalată în afara suprafeţei utile (în spaţiul din tavanul de deasupra coridoarelor, de exemplu). Acest fapt permite flexibilitatea în ceea ce priveşte compartimentarea şi dispunerea suprafeţei utile şi permite chiriaşului să extindă cu uşurinţă extinderea spaţiului folosit. Planificarea atentă efectuată de proprietar împreună cu inginerii proiectanţi va duce la o flexibilitate inerentă şi eficienţa costurilor.

Energie

Sistemele geotermale reprezintă o opţiune de energie regenerabilă(aproximativ două treimi din energia pe care o generează provine din energia regenerabilă din sol). Acest mod indirect de a folosi energia solară provine din potenţialul scoarţei terestre de a stoca energia solară. ...
Sistemele geotermale reprezintă o opţiune de energie regenerabilă(aproximativ două treimi din energia pe care o generează provine din energia regenerabilă din sol). Acest mod indirect de a folosi energia solară provine din potenţialul scoarţei terestre de a stoca energia solară. De fapt, pământul este un colector enorm de energie solară care absoarbe 46% din energia solară emanată către pământ, ceea ce înseamnă o cantitate de 500 mai mare decât nevoile populaţiei Terrei pentru un an.
Sistemele geotermale pot folosi o parte din energia stocată în sol pentru încălzirea clădirilor pe perioada iernii şi, pe timpul verii, inversează procesul pentru a emana căldura clădirii spre sol pentru a o răci. O analiză a schimbării climatului care a fost efectuată de curând a arătat că sistemele geotermale instalate în clădirile comerciale şi instituţionale prezintă gradul cel mai scăzut de emisii GHG dintre toate sistemele de încălzire, ventilare şi aer condiţionat (HVAC).